snss

บริหารจัดการอาคาร: วิธีใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย

บริหารจัดการอาคาร: วิธีใช้ถังดับเพลิงอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัย วิธีใช้ถังดับเพลิง ถังดับเพลิงมีกี่ประเภท ใช้งานอย่างไรให้ถูกต้อง มาดู 5 วิธีใช้ถังดับเพลิง เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน เพื่อความปลอดภัยของทุกคนกันค่ะ

บริการทำความสะอาด: จัดระเบียบบ้านให้การใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้น

บริการทำความสะอาด: จัดระเบียบบ้านให้การใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้น การจัดระเบียบบ้าน คือการจัดการพื้นที่ภายในบ้านให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยข้าวของหรือสิ่งต่างๆ จะต้องอยู่อย่างถูกที่ถูกทาง ไม่รกรุงรัง ไม่เกะกะ ไม่สกปรก และผู้อยู่อาศัยจะต้องสามารถใช้ชีวิตประจำวันอยู่ภายในบ้านได้อย่างสะดวกสบาย การ ทำความสะอาดบ้าน และ การจัดระเบียบบ้านนั้นถือว่าเป็นหน้าที่หลักของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านทุกคนที่พึงกระทำ แต่เชื่อว่าหลายคนอาจจะปล่อยปะละเลยจนทำให้บ้านไม่เป็นระเบียบ

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับในการทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดหมดจด

บริการทำความสะอาด: เคล็ดลับในการทำความสะอาดห้องน้ำให้สะอาดหมดจด ห้องน้ำเป็นห้องที่เราใช้งานกันทุกวัน เช้าและเย็น จุดประสงค์ที่เราใช้ห้องน้ำก็เพื่อชำระล้างร่างกายให้สะอาด อาบน้ำ สระผม ดังนั้นเราควรรักษาความสะอาดให้น่าใช้งานอยู่เสมอ จะได้สะอาด ไม่มีกลิ่นอับ รวมทั้งไม่เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรค แต่ทั้งนี้เราต้องไม่ลืมด้วยว่า เมื่อเราชำระสิ่งสกปรกออกจากร่างกายแล้ว สิ่งสกปรกเหล่านั้นก็หลงเหลืออยู่ในห้องน้ำนั่นเอง